CO+CB

STUDIEROUTEKAART

LEGENDA IMPACTGEBIEDEN
OVERIGE ICONEN
verleiders & vermarkters
vernieuwers
wereld verbeteraars
verbeelders & vermakers
verdieners & ondernemers
verbinders & veranderaars
verplicht
(ook) engelstalig
LEGENDA MAAKONDERWIJS
audio
beeld
keuze
concept
digitaal
locatie
tekst
video
Impactgebieden

Afhankelijk van het doel dat media- en communicatiemakers nastreven, en de interactie die zij met hun doelgroepen willen hebben, onderscheiden CO+CB zes inhoudelijke ‘impactgebieden’. Deze impactgebieden geven de verschillende expertises binnen het vakgebied van media en communicatie weer. Elk impactgebied biedt een aantal modules aan. Ze zijn richtinggevend voor de beroepsvraagstukken die in deze modules centraal staan. Aan elk impactgebied zijn op de verschillende niveaus van de opleidingen dus een aantal stones of challenges gekoppeld. De challenges worden samen aangeboden: één voor Communicatie, één voor Creative Business, en één gezamenlijke challenge voor CO+CB.

Hieronder vind je de beschrijvingen van de zes impactgebieden.

VERDIENERS EN ONDERNEMERS (CB)

Als verdieners en ondernemers hebben we impact op marktwaarde(n). We maken het verhaal rendabel. We zijn bezig met het bedenken, maken en exploiteren van mediaformats en content die (financiële) waarde creëren, of we maken producten van anderen rendabel. We moeten daarvoor kennis hebben van businessmodellen, weten hoe markten werken en een (eigen) bedrijf kunnen runnen. Verdieners zijn innoverende ondernemers: verantwoordelijke experts die altijd op zoek zijn naar mogelijkheden en waarde.

Kernactiviteiten

 • Valideren van (eigen) businessideeën en mediaconcepten.
 • Creëren van content en verhalen die tot meervoudige waardecreatie leiden.
 • Adviseren over hoe businessideeën en mediaconcepten tot een levensvatbaar businessmodel kunnen leiden.

VERBEELDERS EN VERMAKERS (CB)

Als verbeelders en vermakers hebben we impact op de belevingswereld. We maken verhalen die mensen aan het denken zetten en de verbeelding prikkelen. Verhalen die informeren, verrassen, boeien en ontspanning bieden. Verbeelders en vermakers weten wat media teweeg kunnen brengen. We hebben een neus voor wat er verteld moet worden en maken dat begrijpelijk en invoelbaar. Op die manier kunnen we nieuwe verhalen vertellen met inzet van de juiste middelen: beeld, geluid, tekst en code. Daarnaast moeten we kritisch naar verhalen kunnen kijken, waarbij we het effect van onze keuzes op wat we vertellen begrijpen. Verbeelders en vermakers zijn creatief, hebben lef en een eigen stijl.

Kernactiviteiten

 • Mediamanagement en -exploitatie.
 • Verhalen wegen.
 • Mediaformats en/of -concepten maken en content creëren.

WERELDVERBETERAARS (CO+CB)

Als wereldverbeteraars hebben we impact op dat wat de wereld bezighoudt. We vertellen verhalen om de wereld socialer, eerlijker en duurzamer te maken. We oefenen invloed uit op economische, maatschappelijke en duurzaamheidsvraagstukken via media en communicatie. We verdiepen ons in verschillende standpunten en kijken naar het verhaal achter het verhaal. We kijken kritisch naar de macht van media en communicatie en de ontwikkeling van technologie. We reflecteren op de ethische kwesties die daarmee samenhangen. Wereldverbeteraars zijn veranderingsgezind en durven positie te kiezen.

Kernactiviteiten

 • Signaleren en analyseren van maatschappelijke issues; in kaart brengen van verschillende doelgroepen en stemmen rondom een actueel maatschappelijk issue, en de rol van media en communicatie hierin.
 • Impact verhalen maken - Concepten, campagnes en verhalen maken en distribueren die beeldvorming en/of gedrag beïnvloeden.
 • Kritisch mediamakerschap – Kritisch kijken naar de impact van media en mediaplatforms op de maatschappij, de democratie en het maatschappelijk debat.

VERNIEUWERS (CO+CB)

Als vernieuwers hebben we impact op de ontwikkelingen van de toekomst. We vertellen de verhalen van morgen. We moeten daarvoor op basis van onderzoek alle (technologische) ontwikkelingen van nu en van de toekomst in kaart brengen. We helpen netwerken (merken, bedrijven, organisaties en alle andere plekken waar mensen samenwerken) inspelen op dat wat komen gaat. We kunnen met bestaande en nieuwe middelen vernieuwende verhalen ontwikkelen. Daarnaast moeten we kritisch kunnen reflecteren op ethische kwesties die samenhangen met de inzet van media en communicatie. Hoe verhouden mens en technologie zich tot elkaar? Een echte vernieuwer is nieuwsgierig naar trends en ontwikkelingen, lokaal en globaal is niet tevreden met de eerste de beste oplossing en vindt 'out-of the-box-denken' een interessante uitdaging.

Kernactiviteiten

 • Het managen van innovatieprocessen
 • Onderzoeken en verkennen van toekomsten
 • Ontwikkelen en gebruiken van vernieuwende verhalen
 • Ontwerpen van en creëren van waarde voor innovatieve communicatieconcepten, mediaformats en -producten

VERLEIDERS EN VERMARKTERS (CO)

Bij de ‘verleiders en vermarkters’ stap je in de wereld van merken en marketingcommunicatie, waar overtuigende boodschappen en de kracht van verhalen vertellen centraal staan. Je verdiept je in de organisatie, het merk en haar omgeving, met veel aandacht voor trends en consumenten, om te begrijpen wat hen motiveert en hoe je hun gedachten en gedrag kan beïnvloeden. We leren je om te begrijpen wat de impact is van marketingcommunicatie op de samenleving. Daarom bekijk je als aankomende marketingcommunicatieprofessional iedere opdracht vanuit verschillende perspectieven zoals MVO, ethiek, duurzaamheid, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Of je nu geïnteresseerd bent in het bouwen van sterke merken, het vertellen van (merk)verhalen, creëren van effectieve campagnes, of het bedenken van online marketingstrategieën, bij ‘verleiders en vermarkters’ leer je om creatieve concepten en middelen/media te ontwikkelen, onderbouwd vanuit onderzoek en strategie. Bovendien werk je samen met echte opdrachtgevers, veelal uit de regio Amsterdam. Denk aan reclamebureaus, gevestigde en nieuwe merken, en start-ups/scale-ups.

Kernactiviteiten

 • Vaststellen en/of ontwikkeling van merkidentiteit en positionering
 • Ontwikkelen van marketingcommunicatiestrategie
 • Concepting en creatie
 • Campagnemanagement

VERBINDERS EN VERANDERAARS (CO)

Verbinders en veranderaars adviseren organisaties hoe ze moeten communiceren met de wereld om hun heen. In eerste instantie denk je dan misschien aan klanten. Maar de wereld van een organisatie is zoveel groter, denk bv ook aan medewerkers, investeerders, media, de politiek en de samenleving als geheel. We leren je hoe je een oog EN oor kunt ontwikkelen voor gebeurtenissen en trends in de samenleving. Wat speelt daar wat van invloed kan zijn op een organisatie? En hoe ga je daar als organisatie mee om? Pak je als organisatie de voortrekkersrol in een maatschappelijke discussie? Of wacht je even af omdat je weet dat je belanghebbenden dat meer waarderen? Op basis van wat je hoort en ziet, ontwikkel je communicatiestrategieën. Je wilt daarmee een goede relatie opbouwen met de belanghebbenden. Dat kan ook intern zijn door bijvoorbeeld de medewerkers te helpen om mee te kunnen blijven doen in een continue veranderende wereld. Extern wil je een goede band opbouwen met je klanten, de media, investeerders en andere belanghebbenden. Het vertrouwen winnen is daarbij heel belangrijk. Want we kopen, (samen)werken en investeren uiteindelijk toch allemaal het liefst bij een organisatie waar we van op aan kunnen. En jij gaat daar, door middel van goede communicatie, aan meewerken!

KERNACTIVITEITEN

 • Regisseren en ontwerpen van communicatieprocessen om te verbinden en/of veranderen
 • Luisteren naar en analyseren van de interne en externe omgeving van netwerken
 • Verbinden en/of veranderen met communicatie en verhalen