CO+CB

STUDIEROUTEKAART

LEGENDA IMPACTGEBIEDEN
OVERIGE ICONEN
verleiders & vermarkters
vernieuwers
wereld verbeteraars
verbeelders & vermakers
verdieners & ondernemers
verbinders & veranderaars
verplicht
(ook) engelstalig
LEGENDA MAAKONDERWIJS
audio
beeld
keuze
concept
digitaal
locatie
tekst
video
Spelregels Creative Business

Voor het uitstippelen van je studieroute voor studiejaar 2024-2025 geldt een aantal spelregels. Check ze hieronder. Vragen? Neem contact op met je studiecoach.

 • Het invullen van de aanmeldtool is verplicht. Wanneer je je keuze voor het volgende studiejaar niet hebt ingevuld, behoudt de opleiding zich het recht voor je in te delen op basis van beschikbaarheid.
 • Je gekozen studieroute is definitief. Bereid dit daarom goed voor met je studiecoach.
 • Bij minder dan 24 inschrijvingen zal een stone niet doorgaan. 

SPELREGELS NIVEAU 1

 • Dit is je eerste studiejaar. De vier stones die je volgt liggen vast. De volgorde van de stones wordt door de opleiding bepaald. Elke stone is 15 studiepunten. Aan het einde van je eerste jaar kun je maximaal 60 studiepunten behalen.
 • Heb je aan het einde van het eerste studiejaar minimaal 45 studiepunten behaald? Dan krijg je een positief Bindend Studieadvies (BSA) en kan je de opleiding vervolgen.
 • Heb je minder dan 45 studiepunten na het eerste jaar? Dan krijg je een negatief Bindend Studieadvies (BSA) en moet je de opleiding helaas verlaten.

SPELREGELS NIVEAU 2

 • Dit is het tweede jaar van je opleiding. Op Niveau 2 volg je drie stones (45 studiepunten) en een stage (15 studiepunten), in totaal moet je op Niveau 2 60 studiepunten behalen.
 • De stone Creatief ondernemen in de stad is voor CB-studenten verplicht om te volgen, de overige twee stones mag je zelf kiezen. De volgorde wordt bepaald door de opleiding.
 • Je mag op niveau 2 maximaal 1 CO-stone kiezen. Gemengde stones (aangeduid als ‘CO+CB’) gelden als stone binnen de eigen opleiding.
 • Om aan een stage op Niveau 2 te beginnen moet je 60 studiepunten uit Niveau 1 behaald hebben. Je stage plan je in blok 2, 3 of 4.
 • Het blok waarin je stage loopt, leg je zelf vast in de aanmeldtool.
 • Op Niveau 2 kies je één extra stone als back-up voor het geval je in verband met organisatorische redenen niet ingedeeld kan worden op je eerste keuze. Deze indeling is definitief.
 • Moet je nog een module van Niveau 1 herkansen? Hier hoef je geen rekening mee te houden bij het plannen van je Niveau 2, tenzij je het onderwijs opnieuw wil volgen. Voor de wijze van herkansen, zie het herkansingsbeleid. Let op: je moet wel een positief of een uitgesteld BSA hebben om deel te mogen nemen aan Niveau 2.

SPELREGELS NIVEAU 3

 • Je mag starten op Niveau 3 als je 60 studiepunten van Niveau 1 hebt behaald en minimaal 45 studiepunten van Niveau 2 (Om aan een stage op Niveau 3 te beginnen moet je naast bovenstaande eis ook sowieso de stage op N2 behaald hebben.
 • Niveau 3 is het afstudeerniveau en beslaat jaar 3 en 4 van je opleiding. Deze acht lesblokken van in totaal 120 studiepunten vul je in met:
  • Stones/challenge: 45 studiepunten (3 lesblokken) met 3 stones van 15EC of 1 stone van 15EC en een challenge van 30EC.
  • Minor: 30 studiepunten (2 lesblokken) dit mag binnen of buiten de opleiding zijn.
  • Stage: 30 studiepunten (2 aansluitende lesblokken).
  • Afstuderen: 15 studiepunten. Het afstuderen plan je altijd als laatste blok van je studie.
 • Let op: in de aanmeldtool leg je deze ronde alleen je studieroute voor 2024-2025 vast.
 • Op Niveau 3 mag je kiezen uit de CB-stones of gemengde stones (aangeduid als ‘CO+CB’) Het is helaas niet toegestaan om een CO-stone te volgen.
 • Je bent verplicht om minimaal 15 studiepunten uit het aanbod van CB-stones te kiezen.
 • Op Niveau 3 kies je twee extra stones (geen challenge) als back-up voor het geval je in verband met organisatorische redenen niet ingedeeld kan worden op je eerste keuze. Deze indeling is definitief.
 • Je stageperiode leg je vast in de aanmeldtool en mag je plannen in blok 1 en 2, blok 2 en 3 of in blok 3 en 4. Houd er rekening mee dat veel bedrijven geen stages aanbieden in blok 2 en 3.
 • De *minorperiode leg je ook zelf vast. Let op: je minorperiode registreer je niet alleen in de aanmeldtool, maar je dient je voor een minor aan te melden via de HvA-minorenomgeving. Houd de communicatie omtrent minoren daarom goed in de gaten.
 • Moet je nog een module van Niveau 2 herkansen? Hier hoef je geen rekening mee te houden bij het plannen van je Niveau 3, tenzij je het onderwijs opnieuw wil volgen. Voor de wijze van herkansen, zie het herkansingsbeleid.

Het is mogelijk om een minor te volgen als je Niveau 1 hebt afgerond en 45 studiepunten van Niveau 2 hebt behaald.

*Let op bij het plannen van je stage of minor:

Heb je op het moment van invullen van de aanmeldtool 30 studiepunten of minder van Niveau 2 behaald? Plan dan je minor of stage in semester 2. Zo voorkom je dat je bij aanvang van de stage of minor minder dan 45 studiepunten van Niveau 2 hebt gehaald en je niet mag starten op Niveau 3. De studiepunten die je in het laatste lesblok van Niveau 2 voor je geplande stage of minor volgt, zijn niet op tijd binnen om mee te tellen voor de starteis van de minor en stage.