CO+CB

STUDIEROUTEKAART

LEGENDA IMPACTGEBIEDEN
OVERIGE ICONEN
verleiders & vermarkters
vernieuwers
wereld verbeteraars
verbeelders & vermakers
verdieners & ondernemers
verbinders & veranderaars
verplicht
(ook) engelstalig
LEGENDA MAAKONDERWIJS
audio
beeld
keuze
concept
digitaal
locatie
tekst
video
Niveau 3
Stones: Verhalen voor verandering: creatieve campagnes & content - 15 ECTS
Wereldverbeteraars
Verhalen voor verandering: creatieve campagnes & content

Vertel het goed, maak het beter. Hoe zorg jij als verhalenverteller voor maatschappelijke verandering? Met deze vraag houd je je bij Verhalen voor Verandering bezig. Je bedenkt en maakt een creatieve campagne, plus bijbehorende content voor een opdrachtgever in de non-profitsector. Denk aan: mensenrechtenorganisatie Amnesty International, het Rathenau Instituut, dat zich richt op de invloed van technologie en innovatie op de samenleving, en Kennisinstituut Atria, dat zich inzet voor emancipatie.

Wat ga je doen?

Het doel: verhalen maken die ertoe doen, op basis van een sterk campagneconcept. Zo kun je aan de slag gaan met een podcast over geïnstitutionaliseerd racisme, of met een interactieve longread over orgaandonatie of met een video over achterhaalde genderrollen. Om maar wat te noemen. Van groot belang is dat jij als communicatieprofessional in spe zowel over de vorm als de inhoud beslist. Komt de boodschap het beste over met behulp van video, of kun je je beter aan een audio- of tekstproductie wagen?

Wat ga je maken?

Alles wat je bij Verhalen voor Verandering maakt, is onderdeel van een creatieve communicatiestrategie die jouw opdrachtgever helpt om de boodschap bij de doelgroep over te brengen. Aan het begin van de stone word je uitgebreid gebriefd door de opdrachtgever. Dit is hoognodig, want aan het eind lever je niet alleen twee verhalen op, maar ook een campagneplan, gebaseerd op een sterk concept. Dat betekent dat je je snel en grondig moet verdiepen in het vraagstuk van de opdrachtgever. Of het nu om gendergelijkheid gaat, de maakbaarheid van de mens, surveillancetechnologie of duurzaamheid: jij weet je er creatief én inhoudelijk toe te verhouden.

Wat leer je van deze stone?

Bij Verhalen voor Verandering dagen we je uit om zowel creatief als kritisch te zijn. Om strategisch én ethisch te werk te gaan. Je leert:

• Hoe je je middels onderzoek snel, maar grondig verdiept in een maatschappelijk thema en een doelgroep;

• Hoe je een creatief en sterk campagne concept bedenkt;

• Hoe je in lijn daarmee inhoudelijke verhalen maakt over urgente vraagstukken, die een brede doelgroep aanspreken.

Waarom kies je voor deze stone?

Bij Verhalen voor Verandering werken we met échte opdrachtgevers en het Amsterdamse communicatiebureau Vandejong. Zo bereid je je voor op een beroepspraktijk in de communicatie, binnen de non-profitsector. Of het nu is als content-strateeg of als content-maker.

Literatuur

• Playmode– Barbara Tammes

• Een idee a.u.b. – Erik Kessels

• Big Magic – Elizabeth Gilbert

• Brand thinking and other noble pursuits – Debbie Millman

• Branding for change – Anne Miltenburg

• Branding en strategie – Roel Stavorinius

• How minds change – David McRaney

• Basisboek schrijven voor media – Wouter Janssen

Toetsing

Je levert uiteindelijk een portfolio op waarin je campagneplan en de door jou gemaakte content zit. Daarnaast geef je een presentatie en houd je een eind assessment om jouw keuzes in het maakproces te verantwoorden.

Contactgegevens

Voor meer informatie neem je contact op met Ronald Kroon. R.kroon@hva.nl

In deze stone maak je de volgende media:

keuze
concept