CO+CB

STUDIEROUTEKAART

LEGENDA IMPACTGEBIEDEN
OVERIGE ICONEN
verleiders & vermarkters
vernieuwers
wereld verbeteraars
verbeelders & vermakers
verdieners & ondernemers
verbinders & veranderaars
verplicht
(ook) engelstalig
LEGENDA MAAKONDERWIJS
audio
beeld
keuze
concept
digitaal
locatie
tekst
video
Niveau 3
Stones: Werkplekleren N3 - 15 ECTS
Werkplekleren N3 - deeltijd

De informatie op deze pagina is onder voorbehoud van wijzigingen.

In Niveau 2 heb je bij Werkplekleren N2 laten zien dat je aan de tussenniveaus van de eindkwalificaties* van je opleiding voldoet.

Aan het slot van je opleiding laat je bij Werkplekleren N3 zien dat je aan de eindniveaus voldoet. Ook deze fase rond je af met een assessment waarbij je ingaat op de ontwikkeling vanaf N2 tot nu. Aan de hand van STARR-formulieren en valide bewijsstukken in een portfolio neem je de assessoren mee en kun je duidelijk maken welke groei je in de beroepspraktijk hebt doorgemaakt en waarom jij je nu op het eindniveau bevindt. Dit is dan echt het sluitstuk van je studie!

*Op dit moment worden de huidige kwalificaties van de opleidingen COCB geactualiseerd. Zodra dit document definitief is, plaatsen we de link hier.