CO+CB

STUDIEROUTEKAART

LEGENDA IMPACTGEBIEDEN
OVERIGE ICONEN
verleiders & vermarkters
vernieuwers
wereld verbeteraars
verbeelders & vermakers
verdieners & ondernemers
verbinders & veranderaars
verplicht
(ook) engelstalig
LEGENDA MAAKONDERWIJS
audio
beeld
keuze
concept
digitaal
locatie
tekst
video
Niveau 2
Stones: Mediamakers in de platformsamenleving - 15 ECTS
Wereldverbeteraars
Mediamakers in de platformsamenleving
Deze stone wordt in 2024-2025 in elk blok aangeboden in het Nederlands. Wil je deze stone in het Engels volgen in een internationale klas, dan kan dat in blok 4.

Digitale platformen maken deel uit van ons dagelijks leven: van Instagram tot Uber, van TikTok tot Tinder. Hoe word jij beïnvloed door deze commerciële platformen? En wat gebeurt er met de gegevens die jij hier achterlaat? Hoe inclusief en duurzaam zijn platformen, en wat voor impact hebben ze op jou en de wereld om ons heen? Als mediamaker van de toekomst is het belangrijk om dit te doorgronden.

In deze stone leer je niet alleen om de voorkant, maar ook de achterkant van commerciële digitale platformen te bekijken die jouw data gebruiken en verhandelen. Daarvoor is kennis nodig van de werkwijze en de verdienmodellen van deze platformen en de maatschappelijke gevolgen hiervan. Data en privacy, de digitale machten en krachten, het komt allemaal langs bij Mediamakers in de platformsamenleving.

Wat je maakt voor deze stone is bedoeld om jouw generatiegenoten meer bewust te maken van de impact die digitale platformen hebben op hun dagelijkse leven. Hier doe je eerst praktijkonderzoek naar. Bijvoorbeeld door je eigen online footprint te onderzoeken, en door onderzoek te doen naar een specifiek platform. Daarnaast interview je een platformgebruiker en een expert om jouw verhaal over een platform vanuit verschillende perspectieven te belichten.

Al die informatie verwerk je uiteindelijk in een journalistiek en kritisch achtergrondartikel met datavisualisaties die jouw verhaal ondersteunen en verdieping geven. Daarna maak je een audiovisuele teaser voor een social media-kanaal waarin je je eigen bevindingen over een platform op een vlotte manier presenteert aan je generatiegenoten. In deze stone ben jij de mediamaker en platformkenner die verhalen en data inzet om de ogen en oren te openen van andere jonge platformgebruikers.

Deze CO+CB-stone maakt deel uit van het impactgebied Wereldverbeteraars. Je leert hier vaardigheden die je klaarstomen voor de volgende beroepen: redacteur, researcher, journalist, vormgever.

Praktische informatie 2024/2025

Deze stone wordt in 2024-2025 in elk blok aangeboden in het Nederlands. Wil je deze stone in het Engels volgen in een internationale klas, dan kan dat in blok 4. Vragen? Neem contact op met de stone-coördinator Lise van Zaalen via l.van.zaalen@hva.nl.

In deze stone maak je de volgende media:

beeld
tekst
video